Szczecin, 71-682
ul. M. Golisza 25a
tel. (091) 442 45 24
Strona glowna

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW TRANSPORTU W POLSCE

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce jest organizacją zawodową psychologów zajmujących się psychologicznymi zagadnieniami związanymi z problematyką komunikacji lądowej, kolejowej, morskiej i lotniczej. Problematyka ta obejmuje kwestie związane z zawodową działalnością diagnostyczno-orzeczniczą psychologów praktyków jak również zagadnieniami bezpieczeństwa transportu, zagrożeń na stanowiskach pracy transportowców itp.OSTATNIE WIADOMOŚCI:


2018-08-26
XX Jubileuszowe Walne Zebranie Członków SPT

Zawiadamiamy, że w dniach 5-7 października 2018 r. odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze i szkoleniowe XX Jubileuszowe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce.
2018-01-13
Nowe opracowanie naukowe CIOP

Polecamy szanownym Członkom i Sympatykom SPT ciekawe opracowanie naukowe:

Łuczak, A., Tarnowski, A. (2016). Empiryczne kryteria psychologicznej oceny predyspozycji do zawodu kierowcy. Warszawa: CIOP-PIB.

Opracowanie: „Empiryczne kryteria psychologicznej oceny predyspozycji do zawodu kierowcy” poświęcone jest problematyce kierowców zawodowych w wieku 55+. Adresatem publikacji są przede wszystkim psycholodzy zajmujący się orzecznictwem psychologicznym w obszarze psychologii transportu. Wyniki przeprowadzonych badań oraz zaproponowane empiryczne kryteria oceny predyspozycji do wykonywania zawodu kierowcy umożliwiają rzetelną diagnozę w tym zakresie, zgodną ze standardami EBA (Evidence-Based Assessment), tj. diagnozę opartej na dowodach.

Zarząd SPT
2017-12-17
Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Członkom i Sympatykom SPT składamy moc najserdeczniejszych życzeń szczęścia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym w Nowym 2018 Roku. Zarząd SPT
2017-05-11
XIX Walne Zebranie Członków SPT

W dniach 19-21 maja 2017r. w Karpaczu odbędzie się XIX Walne Zebranie Członków SPT.