Szczecin, 71-682
ul. M. Golisza 25a
tel. (091) 442 45 24
Strona glowna

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW TRANSPORTU W POLSCE

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce jest organizacją zawodową psychologów zajmujących się psychologicznymi zagadnieniami związanymi z problematyką komunikacji lądowej, kolejowej, morskiej i lotniczej. Problematyka ta obejmuje kwestie związane z zawodową działalnością diagnostyczno-orzeczniczą psychologów praktyków jak również zagadnieniami bezpieczeństwa transportu, zagrożeń na stanowiskach pracy transportowców itp.OSTATNIE WIADOMOŚCI:


2017-05-11
XIX Walne Zebranie Członków SPT

W dniach 19-21 maja 2017r. w Karpaczu odbędzie się XIX Walne Zebranie Członków SPT.
2014-04-16
Projekt ogólnopolskich standardów diagnozy psychologicznej

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP, w której mam przyjemność pracować, stworzyła projekt ogólnopolskich standardów diagnozy psychologicznej. W imieniu Sekcji chciałam zaprosić Państwa do konsultacji zawodowych na temat stworzonego dokumentu, który znajduje się w załączniku. Swoją opinię można wyrażać w ankiecie.
czytaj więcej...
2014-02-11
Nowa publikacja

Ukazała się publikacja: Łuczak, A., Tarnowski, A. (2013). Temperament i osobowość w diagnozie predyspozycji kierowców. Wyniki badań. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Publikacja adresowana jest do psychologów zajmujących się orzecznictwem psychologicznym w obszarze psychologii transportu oraz do wszystkich psychologów korzystających w narzędzi kwestionariuszowych w procesie rekrutacji i doboru zawodowego.

Publikacja jest do nabycia w Kancelarii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego tel.: (22) 623 36 98, (22) 623 36 93 oraz w Księgarni „Symptomy” Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Publikacja jest dostępna wyłącznie dla psychologów.