Szczecin, 71-682
ul. M. Golisza 25a
tel. (091) 442 45 24
VI Zjazd SPT w Międzyzdrojach

W dniach 1-3 X 2004 odbyło się Walne Zebranie członków SPT w Międzyzdrojach


Przewodniczący SPT T.W. Bratos otwiera obrady

Uczestnicy zjazdu

Na tle Amber Baltic

Biuro VI Zjazdu SPT rozpoczyna pracę

Czy psychologia pracy ma przyszłość

Dyrektor ITS i Jego otoczenie

Dyrektor ITS Prof. R. Bauer przemawia

Ewa objaśnia

Extaza naukowa wiceprzewodniczącego Andrzeja Markowskiego

I na kawę przyszedł czas

Uśmiech we dwoje

W trójke też można

Jesienny Bałtyk z Hotelu Posejdon

Komunikaty

Nasz kolega w aureoli

W grupie nastroje dopisują

A może tak na spacer

Popracujmy warsztatowo

Pracuje Grupa I

Pracuje Grupa II

Pracuje Grupa III

Pracuje Grupa IV

Prezydium zjazdu

Profesor T. Rotter czuwa

PUNKTY KARNE wg prof. T.Rottera

R. Fonżychowski - honorowy członek SPT

Spotkanie kolezeńskie

Śniadaniowy uśmiech

Tuż przed przerwą

Uczestnicy słuchają

Uczestnicy Zjazdu przed Hotelem Posejdon

W dobrym towarzystwie - dobry nastrój

W Międzyzdrojach czujemy się dobrze

Widać zadowolenie

Wymiana pogladów podczas przerwy

Zaraz będzie muzyka...