Szczecin, 71-682
ul. M. Golisza 25a
tel. (091) 442 45 24
Szkolenie w Brwinowie 19-21 V 2006

Szkolenie w Brwinowie 19-21 maja 2006


Uczestnicy szkolenia

Jestem przekonany...

Gdańsk w komplecie

Jesteśmy skupione

Uśmiechamy się dyskretnie

Moje przemyślenia na pewno wam się przydadzą

Może ja wam przeszkadzam?

Bardzo was proszę...

Moja intuicja podpowiad mi...

Właściwie to się zgadzam, choć niekoniecznie

Warsztaty plakatowe

Zadowolenie w sekretariacie

Na tle przyrody

W jedności siła

Na fotografii znam się dobrze

Jesteśmy zadowolone...
 
Wypisać certyfikaty to nie problem

Podpis przewodniczącego