Szczecin, 71-682
ul. M. Golisza 25a
tel. (091) 442 45 24
Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW TRANSPORTU W POLSCE

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce jest organizacją zawodową psychologów zajmujących się psychologicznymi zagadnieniami związanymi z problematyką komunikacji lądowej, kolejowej, morskiej i lotniczej. Problematyka ta obejmuje kwestie związane z zawodową działalnością diagnostyczno-orzeczniczą psychologów praktyków jak również zagadnieniami bezpieczeństwa transportu, zagrożeń na stanowiskach pracy transportowców itp.

Zobacz także:

 

DEKLARACJA Przystąpienia do
STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW TRANSPORTU w POLSCE (.DOC)