Szczecin, 71-682
ul. M. Golisza 25a
tel. (091) 442 45 24
Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą zjazdu SPT składka roczna członkowska wynosi 72 zł. 
Składki można regulować przelewem na konto SPT:

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce
ul. Golisza 25a
71-682 Szczecin

PKO Bank Polski SA - Oddział Szczecin
Numer rachunku: 88 1020 4795 0000 9102 0080 2025
(z dopiskiem "składka członkowska za rok ....")