Szczecin, 71-682
ul. M. Golisza 25a
tel. (091) 442 45 24
Archiwum

UWAGA! PONIŻSZE WIADOMOŚCI SĄ ARCHIWALNE!
NIEKTÓRE Z ZAWARTYCH INFORMACJI MOGĄ BYĆ JUŻ NIEAKTUALNE!


Dnia 29 września 2016 r. zmarł dr Jerzy Marian Wojciechowski, Wielki Człowiek, Nasz Kolega i Przyjaciel. Twórca i pierwszy Przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce. Wielki humanista, psycholog i nauczyciel. Człowiek wielu talentów, wielkiego intelektu i ogromnego serca. Inspirator, kreator i realizator pomysłów w zakresie psychologii pracy i transportu. Autor wielu prac naukowych. Pozostał smutek i żal, ale jednocześnie wielki wzór do naśladowania. Cześć Jego Pamięci.

 

2013-12-19 - Wyrok NSA oddalający kasację Ministra Finansów
Przedstawiamy Wyrok NSA oddalający kasację Ministra Finansów dotyczącą naliczania podatku Vat od usług psychologicznych - link tutaj.

 

2013-06-16 - W dniach 24-26 maja 2013r odbyło się XV Walne zebranie członków
Zjazd miał charakter sprawozdawczo-szkoleniowy.
XV Walne Zebranie nadało tytuły Honorowych Członków SPT Pani Jolancie Misiak i Panu Maciejowi Wrońskiemu oraz tytuł Honorowy Przewodniczący SPT kol. Andrzejowi Markowskiemu. Tytuły honorowe SPT nadaje osobom szczególnie zasłużonym dla teorii i praktyki psychologii transportu. czytaj całą relację


Aktualnie trwają w Sejmie RP prace legislacyjne dotyczące ustawy o VAT.

SPT dnia 6 XI 2012r skierowało do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych prof. Dariusza Rosatiego memorandum, aby Sejm RP rozważył uchwalenie zmiany brzmienia przepisu art.43 ust. 1 pkt 19 ustawy  z dnia 11 marca 2004 o VAT na... czytaj dalej


Ustawa o kierujących pojazdami, a studia podyplomowe. 

Problematyka zachowania uprawnień   przez psychologów, którzy nabyli je pod rządami wcześniejszych przepisów a tym samym nie spełniają wymagań ustawy o kierujących pojazdami Ustawa zobowiązuje Marszałków do weryfikacji wpisów. Ma tu zastosowanie art.7 Konstytucji gwarantujących zachowania praw nabytych. Jeżeli osobie fizycznej, przedsiębiorcy zostały nadane jakieś uprawnienia, to zasadą jest, że jeżeli nawet w okresie późniejszym ustawodawca przewidział spełnienie dodatkowych wymogów, ta osoba, która je wcześniej nabyła zachowuje je. Zatem osoby, które były wcześniej wpisane na listy i uzyskały uprawnienia nie mają się czego obawiać... czytaj dalej


2013-02-12 - Aktualności odnośnie przepisów 

1. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r, weszła w życie dnia 19 stycznia 2013r
2. W dalszym ciągu trwają prace nad nowelizacją art.130.
3. Dotychczasowy brak przepisów wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami dopuszcza wiele rozbieżności interpretacyjnych, szczególnie jeśli chodzi o druki orzeczeń psychologicznych.
4. Pojawiające się próby interpretacyjne są dowodem, że sytuacja jest bardzo trudna, wymagająca natychmiastowego rozwiązania przez wskazane ustawą Ministerstwo Zdrowia.

 
2012-09-24 - Wykładnia Ustawy o VAT 

W związku z licznymi zapytaniami członków SPT do Zarządu o wykładnię Ustawy o VAT, uprzejmie informujemy:

  1. Dnia 12 kwietnia 2012r. w naszym imieniu Doradca Podatkowy prof. dr hab. Witold Modzelewski wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wykładnię ogólną dotyczącą VAT, z uwagi na istniejące niespójności interpretacji indywidualnych, Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14.09.2011r.(sygn. IPTPP3/443-59/11-2/IB) oraz Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17.02.2012r.(sygn. IBPP4/443-1687/11/AŚ).

  2. Dnia 29 czerwca 2012r. Minister Finansów zmienił interpretację indywidualną Izby Skarbowej w Łodzi z pozytywnej na negatywną. Po czym pismem z dnia 29 lipca 2012r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP1/0050-20/12-7/PG) stwierdził, że już nie istnieją niespójności pomiędzy interpretacjami indywidualnymi, w związku z tym odmówił wydania wykładni ogólnej. 

  3. Niezależnie od powyższego informujemy, że w dniu 26 czerwca 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygn. ISA/8K134/12) uchylił niekorzystną dla naszego środowiska interpretację indywidualną Ministra Finansów reprezentowanego przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy w zakresie VAT z dnia 24stycznia 2012r. (sygn. ITPP1/443-1482/11/IK).

 
2012-07-05 - Relacja z XIV Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków SPT 

W dniach 25.05.2012 – 27.05.2012 odbyło się XIV Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków SPT. Zjazd wybrał nowe władze na VI kadencję. 
Przeczytaj relację

 
2012-04-11 - Informacje bieżące + informacja o nadchodzącym Zjeździe 

1. Interweniowaliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustawy o zawodzie Psychologa. Otrzymaliśmy uprzejmą i życzliwą odpowiedz o podjętych odwołaniach i wymaganiach w stosunku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialnego za prawidłowe wdrożenie Ustawy o zawodzie. Czekamy na odpowiedz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Interweniowaliśmy do Sejmu RP w sprawie nowelizacji art 130 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 I 2011 r. Aktualnie przepis art.130 nie chroni praw nabytych psychologów uprawnionych do badania kierowców.

3. Instytut Transportu Samochodowego wydał monografie pod redakcją Ewy Tokarczyk „Vademecum Psychologa Transportu”.Wydawnictwo to było zapowiadane na XIII Zjeździe.

4. W dalszym ciągu czekamy po odwołaniu na wykładnię ogólną Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania usług profilaktycznych psychologicznych podatkiem vat.

5. W dniach 25-27 V 2012 odbędzie się w Karpaczu IVX Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Stowarzyszenia Psychologów Transportu.

 
2011-12-22
Nowe opracowanie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Anna Łuczak, Adam Tarnowski
BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW
czytaj więcej...
 
2011-12-07
Spotkanie delegacji SPT z niemieckimi psychologami transportu

Dnia 1 grudnia 2011r. delegacja SPT w składzie : T.W. Bratos – przewodniczący SPT, J.M. Wojciechowski – honorowy przewodniczący SPT i Z. Kniaziuk – członek SPT, pełnomocnik Marszałka woj. zachodniopomorskiego, uczestniczyli w roboczym spotkaniu z niemieckimi psychologami transportu.
czytaj więcej...
 
2011-11-29
Relacja z XIII Walnego Zebrania Członków SPT


czytaj więcej...
 
2011-10-17
Z ostatniej chwili...

W dalszym ciągu czekamy na odpowiedź Ministerstwa Finansów na wykładnię ogólną dot. obowiązku bądź braku odprowadzania podatku VAT od profilaktycznych badan psychologicznych.
 

2011-05-31
Informacja dotycząca stawek VAT za badania psychologiczne kierowców

Wobec wielu kontrowersji dotyczących interpretacji ustawy obowiązującej od dnia 01.01.2011r dotyczącej stawek podatku od towarów i usług (VAT) w odniesieniu do badań psychologicznych kierowców, Zarząd Stowarzyszenia SPT prowadzi szereg czynności , które mają na celu uzyskanie jednolitej interpretacji, czy usługi wyżej wskazane są zwolnione z podatku VAT czy nie?
czytaj więcej...

 

2010-11-25
Relacja z XII Zebrania członków SPT

W dniach 22-24 X 2010 roku w Warszawie odbyło się szkoleniowo-organizacyjne XII zebranie członków SPT. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z zebrania pod tym adresem.
 
2010-09-21
Walne Zebranie Członków SPT

Uprzejmie informujemy , że planujemy zorganizowanie Walnego Zebrania Członków SPT w Warszawie w dniach 22-24 października 2010r.
Temat: Psycholog transportu na wolnym rynku - czy orzecznik czy specjalista?
Warszawa, Hotel Logos, Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
 
2010-09-07
Informacja na temat organizowanego kursu!

Sekcja Organizacji Szkolenia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, uprzejmie informuje, iż w dniu 1 października br. organizuje kurs pt.: "Dokumentacja badań psychologicznych w zakresie orzecznictwa o zdolności do pracy w świetle obowiązujących przepisów prawa."

 

 

W dniach 22-24 września 2006 w Międzyzdrojach odbędzie się szkoleniowe oraz sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Stowarzyczenia Psychologów Transportu w Polsce.

Temat VIII zjazdu:

10 LAT DZIAŁALNOŚCI SPT DLA PSYCHOLOGII TRANSPORTUI ZAWODU PSYCHOLOGA

Obecność członków na konferencji jest obowiązkowa i wynika ze statutu SPT. Szczegółowe informacje można uzyskać:

Andrzej Markowski

0-501 65 45 62

Tadeusz Wiesław Bratos

0-501 75 03 96

Konto stowarzyszenia na które należy dokonywać wpłat za szkolenie oraz składek członkowskich:

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce

70-526 Szczecin ul. Mazowiecka 13

PKO Bank Polski S.A. II O/Szczecin

88 1020 4795 0000 9102 0080 2025

dopisek: "VIII Zebranie członków SPT"


Od początku roku 2006 po wejściu w życie ustawy o zawodzie psychologa zarząd stowarzyszenia bardzo aktywnie uczestniczył w pracach Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów powołanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciel naszego stowarzyszenia pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Krajowego Komitetu. Po rekonstrukcji Rządu prace Komitetu Krajowego zostały wstrzymane. Obecnie wraz z przedstawicielami innych stowarzyszeń psychologów, a szczególnie PTP, czynimy starania, aby prace nad wdrażaniem ustawy były kontynuowane.


W dniach 19-21 maja odbyło się w Brwinowie k. Warszawy szkolenie psyhologów prowadzących zajęcia z kierowcami, którzy mieli zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, oraz za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. W związku z tym że nie wszyscy chętni mogli wziąć udział w pierwszej edycji planujemy organizowanie następnych. Zapisy i informacje na ten temat będą prowadzone w czasie VIII Zjazdu w Międzyzdrojach (22-24 września 2006).


Fantastyczna podróz w przyszłość
Narkotyki za kierownicą


W dniu 26.04.2005 ukazalo sie Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie badan psychologicznych kierowców i osób ubiegajacych sie o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujacych prace na stanowisku kierowcy z dnia 1 kwietnia 2005 DU. nr. 69. Dostepne na stronie www.mz.gov.pl


 

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU PSYCHOLOGÓW TRANSPORTU w POLSCE

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce jest organizacja zawodowa psychologów zajmujacych sie psychologicznymi zagadnieniami zwiazanymi z problematyka komunikacji ladowej, kolejowej, morskiej i lotniczej. Problematyka ta obejmuje zagadnienia zwiazane z zawodowa dzialalnoscia diagnostyczno - orzecznicza psychologów praktyków jak równiez zagadnienia bezpieczenstwa transportu, zagrozen na stanowiskach pracy transportowców itp.

CELE DZIALANIA STOWARZYSZENIA


Stowarzyszenie prowadzi swoja dzialalnosc realizujac trzy zasadnicze cele:
1. Konsolidacja srodowiska psychologów zajmujacych sie profesjonalnie zagadnieniami transportu i obrona ich interesów zawodowych ;wystepowanie w obronie interesów zawodowych (ogólnych i jednostkowych) do wladz administracji rzadowej, instytucji, pracodawców itp.;
2. Doskonalenie profesjonalnych zachowan psychologów w zakresie orzeczniczych umiejetnosci zawodowych oraz propagowanie zachowan o wysokim poziomie etycznym;
3. Wystepowanie z inicjatywami zwiazanymi z doskonaleniem warsztatu pracy psychologa poprzez wydawnictwa, opracowania naukowe, opracowywanie i adaptowanie metod badawczych itp.


OD
SPOLECZNEJ RADY KONSULTACYJNO-PROGRAMOWEJ PSYCHOLOGÓW
KOMUNIKACYJNYCH
DO STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW TRANSPORTU W POLSCE


Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce kontynuuje dzialalnosc cial kolegialnych powolywanych przez srodowisko w celu obrony interesów zawodowych.
Dnia 12. 04. 1992 r. w Warszawie w wyniku spontanicznej, spolecznej inicjatywy psychologów transportu - zostala powolana Spoleczna Rada Konsultacyjno-Programowa Psychologów Komunikacyjnych skladajaca sie z 10 psychologów. Czlonkowie Rady uzyskali pisemna zgode psychologów do wystepowania w ich imieniu. Powstanie Rady bylo bezposrednia reakcja srodowiska na interpretacje "Prawa o Ruchu Drogowym" dokonanym przez urzednika MTiGM, zawartego w pismie z dn. 3.01.1992r. , skierowanym do wojewodów; pismo to nakazywalo wojewodom uznawac badania psychologiczne jako przeprowadzane jeden raz w zyciu kierowcy.
Rada Konsultacyjno-Programowa nie zostala uznana jako reprezentant srodowiska psychologów przez resortowe instytucje, które nie podjaly zadnej wspólpracy ani merytorycznej, ani organizacyjnej. Rada nie byla uznawana takze przez MTiGM. Mimo to czlonkowie Rady wypracowali jednolite stanowisko dotyczace badan psychologicznych.
Ostatecznym efektem dzialalnosci Rady bylo wniesienie pod obrady Sejmu RP I kadencji, noweli do Ustawy "Prawo o Ruchu Drogowym" (art. 86). Przedstawiciele Rady zostali zaproszeni na obrady Komisji Sejmowej Handlu i Uslug dnia 16.09. 1992 r. , gdzie przedstawiajac swój punkt widzenia przekonali Poslów o slusznosci swojego stanowiska - mimo bardzo ostrego sprzeciwu przedstawicieli MTiGM. Komisja Sejmowa skierowala do laski marszalkowskiej projekt o zmianie Ustawy "Prawo o Ruchu Drogowym" w ksztalcie zadowalajacym srodowisko psychologów komunikacyjnych (pismo podpisane przez 16 poslów z dnia 9.01.1993r., druk sejmowy nr 696). Nagle rozwiazanie Izby przez Prezydenta RP przerwalo sciezke legislacyjna i cala prace trzeba bylo rozpoczac od nowa.
Dnia 12. 01. 1995 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydal Zarzadzenie, które nie bylo konsultowane ze srodowiskiem psychologów transportu; Zarzadzenie zmuszalo psychologów do zachowan nieetycznych. Spoleczna Rada Konsultacyjno-Programowa Psychologów Komunikacyjnych zebrala opinie z czterech niezaleznych osrodków naukowych odnosnie ww Zarzadzenia ; wszystkie opinie wybitnych autorytetów byly wobec twórców tego Zarzadzenia druzgocaco negatywne. Opinie te zostaly przedstawione srodowisku psychologów na ogólnopolskim spotkaniu 9.06.1995r. Pod spolecznym naciskiem zostal powolany na tym zebraniu ZESPÓL DORADCZY PSYCHOLOGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY DYREKTORZE ITS w Warszawie. Celem dzialania tego ciala mialo byc w zalozeniach koordynowanie dzialan srodowiska i ITS koncentrujac sie glównie nad opracowywanym "Prawie o Ruchu Drogowym". Zespól Doradczy nie spelnil oczekiwan zadnych ze stron : dla Dyrektora ITS aktywnosc czlonków Zespolu byla zbyt klopotliwa czego ostatecznym efektem bylo zawieszenie dzialalnosci Zespolu Doradczego dn.16.11.1996r.; dla srodowiska psychologów dzialalnosc czlonków Zespolu nie przyniosla spodziewanych efektów.
Dzialalnosc Zespolu byla przez ITS od poczatku negatywnie oceniana. Zespól zebral sie cztery razy Oficjalnie (30.06.1995r., 18.12.1995r. , 16. 05.1996r. i 15.11.1996r.) oraz dwa razy "nieoficjalnie" - bez aprobaty Dyrektora ITS (28.06.1995r. i 18.06.1996r. w Poznaniu).

Z wazniejszych prac podejmowanych przez Czlonków Zespolu nalezy wymienic:

1. Wystapienie o zawieszenie wykonania Zarzadzenia MTiGM z dn. 12. 01.1995r. do Dyrektora ITS na pierwszym spotkaniu ; uzyskano negatywna odpowiedz.

2. Opracowanie zapisów do "Prawa o Ruchu Drogowym" w wersji odpowiadajacej srodowisku psychologów ; nasze opracowanie nie zostalo uwzglednione podczas redagowania tekstu Ustawy.

3. Wystapienie Czlonków Zespolu na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP z wnioskami dotyczacymi zapisów w Ustawie "Prawo o Ruchu Drogowym" (26.03.1996r.) ; Czlonkowie Zespolu uczestniczyli takze w posiedzeniu Komisji Wnioskowej Rady Ochrony Pracy (15.04.1996r.). Wystapienia spotkaly sie z pelnym zrozumieniem poslów i czlonków Rady Ochrony Pracy oraz mediów . Uzyskano zapewnienie poparcia naszego stanowiska podczas prac Komisji Sejmowej.

4. Dzialajac przez Biuro Poselskie J.Piechoty w Szczecinie przedstawilismy nasze stanowisko Ministrowi B.Liberadzkiemu. (pismo z 28.03.1996r. zostalo osobiscie przekazane na rece Ministra). Przez to samo Biuro czlonkowie Rady interweniowali w sprawie zawieszenia wykonania Zarzadzenia MTiGM z 12.01.1995r. przedstawiajac opinie naukowców. Otrzymano odpowiedz (opracowana zapewne przez ministerialnych ekspertów), która zawierala stwierdzenia o slusznosci podanych w Zarzadzeniu miar; Wg Zarzadzenia MTiGM osoby z powaznymi dysfunkcjami czynnosci poznawczych mogly kierowac pojazdami samochodowymi w tym takze autobusami;

5. Zespól opracowal takze list do wszystkich poslów zasiadajacych w podkomisji ds Ustawy "Prawo o Ruchu Drogowym" . Do listu dolaczono szereg dokumentów uzasadniajacych nasze stanowisko. Dzieki aktywnosci psychologów z terenu dzialania poszczególnych poslów udalo sie dotrzec do wszystkich parlamentarzystów -opracowujacych tekst ustawy. Osobisty kontakt psychologów z poslami mial wzmocnic znaczenie argumentów zawartych w liscie.

Decyzja Dyrektora ITS o zawieszeniu wybranego przez srodowisko Zespolu Doradczego przerwalo mozliwosc dalszego dzialania. Warto dodac, ze przez caly okres dzialalnosci Zespolu nie zwrócono sie do czlonków z prosba o konsultacje i opinie. Tekst "Prawa o Ruchu Drogowym" oraz projekty zarzadzen wykonawczych powstaly bez udzialu czlonków Zespolu.

Aby uniezaleznic sie od wladz administracyjnych i móc wystepowac w obronie interesów zawodowych, przedstawiciele srodowiska psychologów transportu zebrani 18.06.1996r. w Poznaniu postanowili powolac do zycia pozarzadowa organizacje posiadajaca osobowosc prawna pod postacia stowarzyszenia . Przyjeto nazwe:

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW TRANSPORTU W POLSCE

Stowarzyszenie zostalo zarejestrowane w Sadzie Wojewódzkim
w Szczecinie dnia 4. grudnia 1996 roku.
W roku 2002 w Sadzie Rejestrowym.


Do tej pory odbylo sie piec Walnych zebran czlonków stowarzyszenia. Stowarzyszenie SPT wspólpracuje ze wszstkimi zainteresowanymi instucjami naukowymi, rzadowymi, samorzadowymi dla których idea nadrzedna jest bezpieczenstwo w ruchu drogowym w Polsce. Na szczególne podkreslenie w ostatnim czasie zasluguje dobra wspólpraca SPT z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie a takze z Krajowa Rada Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego.

 

 


 

W dniach 20-22 maja 2005 w Zakopanem odbyło się VII Walne Zgromadzenie Członków SPT. Konferencja szkoleniowa poświęcona była "Roli psychologa transportu w bezpieczeństwie ruchu drogowego - możliwości i ograniczenia".

W Zjeździe brali udział wykładowcy z Polski i z Czech reprezentujący psychologię transportu oraz służbę drogową policji. Czechy reprezentowała Przewodnicząca Czeskiego Stowarzyszenia Psychologów Transportu.

Program konferencji był podzielony na trzy bloki:

1. psychologiczny

2. medycyny pracy

3. prawny

Podczas konferencji pracowały zespoły robocze:

1. zespół d/s metodyki badań psychologicznych kierowców, którzy prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości.

2. zespół d/s badań lekarskich i psychologicznych w zakresie problematyki zdolności widzenia i spostrzegania kierowcy

3. zespół d/s konstruktywnej krytyki rozp. Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 (Dz.U nr. 69) dot. badań psychologicznych dla kierowców

Wypracowane postulaty, wnioski i propozycje programowe posłużą środowisku psychologów transportu.

Komitet Organizacyjny VII Zjazdu zagwarantował bardzo dobrą organizację i przebieg konferencji.

Bardzo liczny i aktywny udział uczestników sprawił, że VII Walne Zgromadzenie w Zakopanem przebiegło w koleżeńskiej i twórczej atmosferze.


Ustawa o zawodzie psychologa weszła w życie 1.01.2006r. Dnia 28XII 2005r. otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na nasz protest przeciwko wprowadzeniu nowelizacji ustawy zawieszającej ustawę o zawodzie psychologa na 2 lata.

"W związku z negatywną opinią znacznej większości środowiska psychologów dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodze pschologa i samorządzie zawodowym psychologów (dotyczy zmiany terminu wejscia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2008r.), Miniester Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o wycofaniu ww. projektu ustawy, tak więc, dnia 1 stycznia 2006r. wesz³a w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W chwili obecnej trwają prace nad powołaniem Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów oraz uzgodnieniem wymaganych ustawą rozporzą


Stowarzyszenie Psychologów Transportu wraz z redakcją Newsweeka dnia 3 grudnia 2004 r. (piątek) prowadzi akcję "Wyhamuj, wrzuć na luz". Psychologowie - członkowie SPT, zatrudnieni w tych pracowniach właśnie tego dnia (w godzinach od 9 do14) będą przyjmowali bezpłatnie kandydatów na kierowców i kierowców, którzy będą chcieli sprawdzić swoje sprawności psychologiczne do bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Jest to kontynuacja akcji rozpoczętej w czasie wakacji 2003 r. z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zarząd SPT

Lista pracowni prowadzących badania


 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2006 , przesyłamy wszystkim członkom, sympatykom i przyjaciołom życzenia wszelkiej pomyślności osobistej i zawodowej

Zarząd SPT


Grudzień 2005 to miesiąc w którym winniśmy przygotowywać się do przyjęcia ustawy o zawodzie psychologa z dnia 8 czerwca 2001 zawieszonej do 31 grudnia 2005. Kolejny raz dokonywane są próby ponownego opóźnienia wejścia w życie, wyżej wymienionej ustawy. Minister Pracy i Polityki Społecznej przesłał do SPT projekt nowelizacji ustawy o zawodzie psychologa z propozycją wprowadzenia jej w życie z dniem 1 stycznia 2008. Przesłaliśmy do ministerstwa opinię i nasze stanowisko, aby tej nowelizacji nie dokonywać. Poniżej zamieszczamy list ministerstwa, projekt ustawy z uzasadnieniem oraz naszą odpowiedź.


W dniach 20-22 maja 2005r. w Zakopanem ul. Jagiellońska 30, Ośrodek wypoczynkowy MSWiA "Dafne" odbędzie się szkoleniowa konferencja Członków Stowarzyszenia Psychologów Transportu.


Temat VII-go Zjazdu: ROLA PSYCHOLOGA TRANSPORTU W BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO- MOŻLIWOśCI I OGRANICZENIA.


Prosimy członków SPT o zaszczycenie swoją obecnością naszych obrad, szczególnie że poruszane tematy dotyczą psychologicznego aspektu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wiążą się z checią wspólnego wypracowania metod działania celem poprawienia istniejących warunków orzekania o przydatności do kierowania pojazdem i kierowania na badania psychologiczne. W programie przewidujemy 3 bloki tematyczne (psychologiczny, prawny i medycyny transportu) związane z tematem konferencji.

Szczegółowe informację można uzyskać:
Małgorzata Polonka: 0-503-186-549
Andrzej Markowski: 0-501-654-562
Tadeusz Wiesław Bratos: 0-501-750-396


 

VI WALNY ZJAZD SPT

Międzyzdroje 2004

Zawiadamiamy, że w dniach od 01-03 października 2004r. w Międzyzdrojach ul. Promenada Gwiazd 4 (Pensjonat Posejdon) odbędzie się szkoleniowa oraz sprawozdawcza konferencja Członków Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce.

Temat VI-go Walnego Zjazdu :

Problemy Psychologii transportu A gospodarka rynkowa

(m.in. problemy orzecznictwa psychologicznego po wejściu w życie znowelizowanych ustaw: Prawo o Ruchu Drogowym, o Transporcie Drogowym, oraz o Działalności Gospodarczej w kontekście braku ustawy o zawodzie psychologa)

Wybór miejsca konferencji jest uwarunkowany niskimi kosztami pobytowymi, przy zapewnieniu wysokiego standardu. Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa przekazujemy w indywidualnych zawiadomieniach.

Ze względu na wagę omawianych problemów obecność Członków SPT (psychologów wykonujących badania kierowców) na konferencji jest obowiązkowa i wynika ze Statutu SPT. Szczegółowe informacje można uzyskać:

Andrzej Markowski

tel. 0-501-654-562

Tadeusz Wiesław Bratos

tel. 0-501 75 03 96

 

W dniu  01.10. 2002 w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "Psychologia Transportu w Służbie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego".

 

Patronat honorowym objęli :

Ø      Marek Pol - wicepremier, Minister Infrastruktury

Ø      Andrzej Nowakowski - Wojewoda Wielkopolski

Ø      Stefan Mikołajczak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Organizatorzy konferencji:

Ø      Andrzej Aumiller - Poseł na Sejm Unia Pracy

Ø      Stowarzyszenie Psychologów Transportu

Ø      Stowarzyszenie "Droga i Bezpieczeństwo"

 

Szczególne słowa uznania i serdeczne podziękowania należą się Panu Posłowi Andrzejowi Aumillerowi. Jego praca na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest nie do przecenienia.

 

Członkowie naszego Stowarzyszenia - Tadeusz Wiesław Bratos, Anna Małdzieńska, Andrzej Markowski, Iwona Nowak, Ewa Tokarczyk przedstawili referaty na wysokim poziomie.

W swoich wystąpieniach prelegenci podkreślali znaczenie i działania  psychologii transportu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powołana na konferencji Komisja na podstawie referatów i dyskusji merytorycznych przedstawiła w Parlamencie wnioski dotyczące badań psychologicznych kierowców, szkoleń i wszelkich innych działań psychologów transportu.

 

W Poznaniu w dn. 30.06. 2004 roku odbyła się konferencja dotycząca Kampanii Na Rzecz Bezpieczeństwa w Komunikacji Miejskiej w Poznaniu "Czas Dla Życia".

Patronat honorowy nad Kampanią objął Prezydent Miasta Poznania - Ryszard Grobelny.

Pomysłodawcą i organizatorem Kampanii jest Marcin Organa i jego Agencja Promocyjno-Artystyczna "YAAKO".

Rzecznikiem Kampanii jest wiceprzewodnicząca SPT - Anna Małdzińska

Założeniem Kampanii jest wyszkolenie kierowców i motorniczych w udzielaniu pierwszej pomocy. Na kursach są również zajęcia z psychologiem transportu dotyczące zagadnień opanowywania stresu w sytuacji zagrożenia , a także innych zagadnień z psychologii transportu, których znajomość przez prowadzących pojazdy, jest ważna dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Współpracę na rzecz Kampanii zdeklarowało m. in. Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce i Stowarzyszenie "Droga i Bezpieczeństwo", które przekazało pakiety pierwszej pomocy, oraz materiały edukacyjne dla wyszkolonych.

Tadeusz Wiesław Bratos, przewodniczący SPT w liście gratulacyjnym do organizatorów napisał: "Jeśli te działania uratują choćby jedno życie to już warto to czynić"

 


W czerwcu 2003r. Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce włączyło się w akcję Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem "Bezpieczne wakacje 2003" (zbadaj swoje predyspozycje psychiczne do kierowania pojazdami). Akcja będzie prowadzona w terminach 27.06, 04.07, 29.08 (piatki) w godzinach 9-15. Badania w dniach tych będa prowadzone bezpłatnie. Lista pracowni psychologicznych wytypowanych przez Stowarzyszenie do udziału w akcji:

1. Zakład Psychologii Transportu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego

03-301 Warszawa

ul. Jagielońska 80

tel. (22) 811 32 31 do 39

 

2. Pracownia Psychologii Pracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

00-701 Warszawa

ul. Czerniakowska 16

tel. (22) 623 32 87

 

3. Pracownia Psychologiczna dr Jadwiga Bąk

05-120 Legionowo

ul. Sobieskiego 47 A

tel. (22) 784 65 55

 

4. Pracownia Psychologiczna

05-840 Brwinów k/Warszawy

ul. Rynek 14

tel. (22) 729 79 79

 

5. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

09-402 Płock

ul. Kolegialna 19

tel. (24) 262 80 71

 

6. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu

26-600 Radom

ul. Gwardii Ludowej 5

tel. (48) 363 40 94

 

7. Pracownia Psychologiczna Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kierowców Liga obrony Kraju

06-400 Ciechanów

ul. Rzeczkowska 4

tel. (23) 672 40 31

 

8. Pracownia Psychologiczna

96-100 Skierniewice

ul. Dworcowa 1

tel. (46) 833 10 37

 

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z.o.o. Pracownia Psychologiczna

61-362 Poznań

ul. Forteczna 2

tel. (61) 879 30 81 wew. 255

 

10. Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Pracownia Psychologiczna

60-852 Poznań

ul. Poznańska 5a

tel. (61) 846 71 12

 

11. Pracownia Psychologii Pracy

62-800 Kalisz

ul. Warszawska 35

tel. (62) 767 26 88

 

12. Pracownia Badań Psychologicznych przy KWB Konin

62-510 Konin

ul. Gajowa 7

tel. (63) 247 73 66

 

13. Ośrodek Badań Psychologicznych

63-400 Ostrów Wielkopolski

ul. Wrocławska 93

tel. (62) 595 35 25

 

14. Pracownia Psychologii komunikacji Drogowej

64-920 Piła

ul. Wyspiańskiego 130

tel. (67) 213 25 93

 

15. Pracownia Psychologiczna "TEST"

31-553 Kraków

ul. Cystersów 15

tel. (12) 413 49 72

 

16. Pracownia Psychologiczna M.O.M.P.

31-504 Kraków

ul. Zygmunta Augusta 1

tel. (12) 424 20 09

 

17. Pracownia Psychologii pracy przy M.P.K. w Tarnowie Sp z.o.o.

33-109 Tarnów

ul. Okrężna 9

tel. (14) 626 96 11

 

18. Pracownia Usług Psychologicznych

43-300 Bielsko Biała

ul. 1 Maja 34/2

tel. 0-606-250-743

 

19. Przychodnia Badań Psychofizjologicznych Pracownia Psychologii Transportu i Pracy

33-300 Nowy Sącz

ul. Batorego 77

tel. 0-692-027-563

 

20. Pracownia Psychologiczna

70-965 Szczecin

pl. Kilińskiego 3 gab. 204

tel. (91) 423 33 88

 

21. Pracownia Psychologiczna

73-110 Stargard Szczeciński

ul. B. Chrobrego (Brama Wałowa)

tel. (91) 834 19 52, 577 15 97

 

22. Pracownia Psychologiczna

71-682 Szczecin

ul. Golisza 10

tel. 0-501-750-396

 

23. Pracownia Psychologii Pracy PKS Sp. z.o.o.

75-031 Koszalin

ul. Zwycięstwa 6

tel. (94) 347 87 66

 

24. Pracownia Psychologiczna

20-701 Lublin

ul. Nałęczowska 25

tel. (81) 533 79 99

 

25. Ośrodek Badań Psychologicznych

97-400 Bełchatów

ul. Czaplinecka 93

tel. (44) 632 47 99

 

26. Pracownia Psychologiczna przy MZK

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Krakowskie Przedmieście 93

tel. (44) 647 36 21

 

27. Pracownia Psychologiczna

98-300 Wieluń

ul. Popiełuszki 3

tel. (43) 843 05 40, 0-601-383-747

 

28. Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych

16-300 Augustów

ul. Kilińskiego 3

tel. (87) 644 56 66

 

29. Instytut Medycyny Pracy Pracownia Diagnostyki Psychologicznej

90-950 Łódź

ul. Teresy 8

tel. (42) 631 45 94

 

30. Pracownia Psychologii Pracy

80-365 Gdańsk

ul. Czarny Dwór 6

tel. (58) 553 16 21

 

31. Ośrodek Badań Psychologiczno-lekarskich

59-220 Legnica

ul. Oświecimska 12/1

tel. (76) 856 02 00

 

32. Pracownia Psychologiczna WOMP

50-123 Wrocław

ul. Oławska 14

tel. (71) 344 93 11

 

33. Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" Pracownia Psychologii Pracy

42-523 Dąbrowa Górnicza

ul. Koksownicza 1

tel. (32) 264 55 20 wew 1353

 

34. Ośrodek Promocji i Rozwoju Kadr Oddział Huta Katowice

41-308 Dąbrowa Górnicza

ul. Piłsudskiego 92

tel. (32) 794 57 34

 

35. Pracownia Psychologiczna Zakładu Usługowego "Behavior"

44-100 Gliwice

ul. Zabrska 6

tel. (32) 303 89 99

 

36. Pracownia Badań Psychologicznych KWB Turów

59-916 Bogatynia 3

ul. Mickiewicza 11a

 

37. Pracownia Medycyny i Psychologii s.c.

48-300 Nysa

ul. Moniuszki 7

tel. (77) 409 06 40

38. Pracownia Psychologiczna Pracy PKS w Rzeszowie S.A.

35-959 Rzeszów

Aleja Wyzwolenia 6

tel. (17) 863 21 92 w. 264

39. Ośrodek Badań Psychologicznych

60-787 Poznań

ul. Szylinga 2, wejście C

tel. (61) 857 41 85

40. Pracownia Badań Psychologicznych MATRIXS

30-405 Kraków

ul. Brożka 1

tel. (22) 254-12-53

SPT deklaruje wszechstronna pomoc we wszystkich inicjatywach dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Przewodniczacy Stowarzyszenia Tranportu w Polsce

Tadeusz Wiesław Bratos