Szczecin, 71-682
ul. M. Golisza 25a
tel. (091) 442 45 24
Aktualności

2019-02-14
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie wytycznych IMP z 19.11.2018 r.

Dnia 19.11.18 na stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ukazały się „wytyczne dotyczące wymagań zdrowotnych i zakresu badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac”. W odpowiedzi Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce na początku grudnia wystosowało do Ministra Zdrowia protest, w którym wyraziło sprzeciw w stosunku do w/w wytycznych. Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły również inne protesty. Dnia 10 lutego 2019 roku otrzymaliśmy datowane na dzień 31.01.2019 stanowisko Ministra Zdrowia, nakazujące usunięcie tych wytycznych ze strony internetowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Wytyczne te ewidentnie wprowadzają odbiorców zaprezentowanych treści w błąd i nie są zgodne z obowiązującym stanem prawnym; nie mogą stanowić podstawy prawnej do orzekania przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich pracowników, gdyż nie zostały usankcjonowane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2018-08-26
XX Jubileuszowe Walne Zebranie Członków SPT

Zawiadamiamy, że w dniach 5-7 października 2018 r. odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze i szkoleniowe XX Jubileuszowe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce.
2018-01-13
Nowe opracowanie naukowe CIOP

Polecamy szanownym Członkom i Sympatykom SPT ciekawe opracowanie naukowe:

Łuczak, A., Tarnowski, A. (2016). Empiryczne kryteria psychologicznej oceny predyspozycji do zawodu kierowcy. Warszawa: CIOP-PIB.

Opracowanie: „Empiryczne kryteria psychologicznej oceny predyspozycji do zawodu kierowcy” poświęcone jest problematyce kierowców zawodowych w wieku 55+. Adresatem publikacji są przede wszystkim psycholodzy zajmujący się orzecznictwem psychologicznym w obszarze psychologii transportu. Wyniki przeprowadzonych badań oraz zaproponowane empiryczne kryteria oceny predyspozycji do wykonywania zawodu kierowcy umożliwiają rzetelną diagnozę w tym zakresie, zgodną ze standardami EBA (Evidence-Based Assessment), tj. diagnozę opartej na dowodach.

Zarząd SPT
2017-12-17
Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Członkom i Sympatykom SPT składamy moc najserdeczniejszych życzeń szczęścia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym w Nowym 2018 Roku. Zarząd SPT
2017-05-11
XIX Walne Zebranie Członków SPT

W dniach 19-21 maja 2017r. w Karpaczu odbędzie się XIX Walne Zebranie Członków SPT.
2014-04-16
Projekt ogólnopolskich standardów diagnozy psychologicznej

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP, w której mam przyjemność pracować, stworzyła projekt ogólnopolskich standardów diagnozy psychologicznej. W imieniu Sekcji chciałam zaprosić Państwa do konsultacji zawodowych na temat stworzonego dokumentu, który znajduje się w załączniku. Swoją opinię można wyrażać w ankiecie.
czytaj więcej...
2014-02-11
Nowa publikacja

Ukazała się publikacja: Łuczak, A., Tarnowski, A. (2013). Temperament i osobowość w diagnozie predyspozycji kierowców. Wyniki badań. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Publikacja adresowana jest do psychologów zajmujących się orzecznictwem psychologicznym w obszarze psychologii transportu oraz do wszystkich psychologów korzystających w narzędzi kwestionariuszowych w procesie rekrutacji i doboru zawodowego.

Publikacja jest do nabycia w Kancelarii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego tel.: (22) 623 36 98, (22) 623 36 93 oraz w Księgarni „Symptomy” Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Publikacja jest dostępna wyłącznie dla psychologów.