Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

 • Direction02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 10

start  STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW TRANSPORTU W POLSCE

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce jest organizacją zawodową psychologów zajmujących się psychologicznymi zagadnieniami związanymi z problematyką komunikacji lądowej, kolejowej, morskiej i lotniczej. Problematyka ta obejmuje kwestie związane z zawodową działalnością diagnostyczno-orzeczniczą psychologów praktyków jak również zagadnieniami bezpieczeństwa transportu, zagrożeń na stanowiskach pracy transportowców itp.

Rejestracja użytkownika
Profil użytkownika
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
Wpisując datę urodzenia, należy zachować format Rok-Miesiąc-Dzień, np. 0000-00-00
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
Anuluj
Custom
JAK UNIKNĄĆ KONFILKTU NA DRODZE?
 • Nie traktuj problemów na drodze zbyt osobiście
 • Unikaj kontaktu wzrokowego z kierowcami
 • Nie pokazuj obraźliwych gestów
 • Używaj klaksonu jedynie w ostateczności
 • Staraj się trzymać prawego pasa ruchu
 • Stojąc na światłach staraj się nie blokować pasa do skrętu w prawo
 • Planuj przejazd z pewnym zapasem czasu
 • Psycholog transportu

  Psycholog transportu zajmuje się przede wszystkim diagnostyką psychologiczną pod kątem możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych. Często też prowadzi szkolenia z zakresu psychologii transportu.