Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 10
  • Baner 1 strona startowa

W dniach 24-26 maja 2013r odbyło się XV Walne zebranie członków. 

Zjazd miał charakter sprawozdawczo-szkoleniowy.

XV Walne Zebranie nadało tytuły Honorowych Członków SPT Pani Jolancie Misiak i Panu Maciejowi Wrońskiemu oraz tytuł Honorowy Przewodniczący SPT kol. Andrzejowi Markowskiemu. Tytuły honorowe SPT nadaje osobom szczególnie zasłużonym dla teorii i praktyki psychologii transportu. Uczestnicy zjazdu zostali poinformowani o dokonanej nowelizacji Ustawy o kierujących pojazdami dotyczącej utrzymania praw nabytych psychologów posiadających uprawnienia sprzed okresu obowiązywania studiów podyplomowych.

Zjazd uznał to za znaczący sukces SPT. Wcześniejsze dokonania SPT dotyczące obowiązku badań okresowych kierowców zawodowych, oraz obowiązku badań kierowców z grupy tzw. ryzyka wypadkowego (alc. ,punkty), oraz wprowadzenie obowiązku odbycia studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu dla psychologów zostały uznane za szczególne osiągnięcia SPT.

Zjazd uznał za konieczne przestrzeganie standardów zawodowych, aby poziom funkcjonowania psychologii transportu przestał się obniżać.

Uznano też za konieczne konsolidowanie środowiska zawodowego, oraz rozważenie przez Zarząd SPT możliwości wydawania rekomendacji SPT pracowniom psychologicznym i psychologom uprawnionym do badań kierowców.