Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 10
  • Baner 1 strona startowa

W dniach 25 – 27 listopada 2011 r. w Warszawie obradowało XIII  Walne Zebranie Członków SPT.

 

Uczestnicy przyjęli między innymi dwie uchwały:

  • W jednej przyjęto wypracowaną treść zapisów w dokumentach finansowych dotyczących profilaktycznych usług psychologicznych zwolnionych z podatku VAT.

  • W drugiej uchwale Członkowie SPT wyrazili swoje opinie dotyczące opracowywanych przepisów wykonawczych do Ustawy o Kierujących Pojazdami. Wyrażono zaniepokojenie wobec prób obniżania standardów badań: między innymi dotyczy to propozycji obniżenia wymagań lokalowych dla pracowni psychologicznych.

Dnia 25. listopada 2011r. – w pierwszym dniu XIII Zjazdu SPT odbyło się spotkanie informacyjne z Prezesem Zarządu ISP, prof. dr. hab. Witoldem Modzelewskim.