Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 10
  • Baner 1 strona startowa

W dniach 22-24 X 2010 roku w Warszawie odbyło się szkoleniowo-organizacyjne XII zebranie członków SPT.

Zjazd, który cieszył się dużym zainteresowaniem wykazał,że istnieje pilna potrzeba integracji środowiska zawodowego psychologów transportu w celu utrzymywania standardów merytorycznych i metodologicznych w badaniach kierowców .Zastanawiano się nad przyczynami obniżania standardów zawodowych .Oprócz niekorzystnego wpływu niektórych zasad gospodarki rynkowej wskazywano na negatywne skutki braku fukcjonowania istniejącej ustawy o zawodzie psychologa .Dotyczy to przede wszystkim braku kontroli zawodowej. Zjazd zajął się bardzo ważnym problemem funkcjonowania studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu.

W tym celu zaproszeni zostali Kierownicy Studiów Podyplomowych.

Uchwalono , że w celu podniesienia poziomu przygotowania absolwentów do wykonywania badań kierowców należy ujednolicić programy studiów podyplomowych przez wszystkie Szkoły Wyższe, które takie studia prowadzą, podnieść na wyższy poziom kwalifikację do studiów oraz warunki uzyskiwania dyplomów.

Na zjeździe omawiane były sprawy psychologii transportu związane z tworzeniem nowej ustawy o kierujących pojazdami.

Podczas obrad poświęcono stosunkowo dużo uwagi problemom z jakimi spotykają się psychologowie pracy w ramach służby medycyny pracy oraz obowiązujących rozporządzeń i druków.Ogłoszone 14 lipca 2010 r Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące funkcjonowania psychologii pracy rodzi wiele kontrowersji w środowisku zawodowym psychologów pracy.

Zjazd wyraził nadzieję na poprawę poziomu czytelnośći tego rodzaju zapisów w przyszłych rozporządzeniach.

W części szkoleniowej Zjazdu omawiano wartości diagnostyczne kwestionariuszy osobowości tak istotnych aspektów badania psychologicznego.

Zjazd zakończono przyjęciem nowych uchwał i wniosków.