Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 10
  • Baner 1 strona startowa

XI Walne Sprawozdawczo - Wyborcze zebranie członków S.P.T.
odbyło się w dniach 27-29 listopada 2009r odbyło się w Szczecinie.

Podczas Zjazdu wybrano Władze na V kadencję.

Część szkoleniowa Zjazdu dotyczyła standardów w pracy psychologa transportu i poziomowi orzecznictwa.
Uczestnicy Zjazdu jak również pozostali członkowie S.P.T. zostali zobowiązani do dalszego utrzymania wysokiego poziomu orzecznictwa psychologicznego z zachowaniem obowiązujących standardów zarówno pod względem merytorycznym, metodologicznym jak i etycznym. Tylko taka postawa może zapewnić przyszłość psychologii transportu dla najważniejszej wartości jaką jest bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Zjazd przebiegał w bardzo dobrej koleżeńskiej atmosferze z optymistyczną perspektywą.

Nastąpiła zmiana Siedziby SPT. Nowy adres Siedziby:

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce
Ul. M.Golisza 25a
71-682 Szczecin
Tel. 91/4424524