Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 10
  • Baner 1 strona startowa

V Walne Zebranie Członków SPT miało miejsce w Międzyzdrojach w dniach 9-11 maja 2003r.
Dokonano wyboru władz na III kadencję. Przewodniczącym Stowarzyszenia został Tadeusz Wiesław Bratos. Wiceprzewodniczącym i skarbnikiem Andrzej Markowski, Wiceprzewodniczącą Anna Małdzińska, członkami zarządu Jan Kołdras, Ewa Kuszyk i Barbara Piotrowska. Sekretarzem natomiast Jadwiga Bąk. Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano Edwarda Klentaka (przewodniczący) i członków Krystynę Dydyńską-Żerańską i Pawła Horowskiego. Do Sądu Koleżeńskiego Józefę Drwięgę-Gajdę, Lidię Sikorską-Rębalską i Grażynę Sołtysik.

III Walne Zebranie Członków nadało tytuł Honorowego Przewodniczącego SPT Jerzemu M. Wojciechowskiemu.

Siedzibę SPT przeniesiono z dotychczasowego adresu - ul. Wojska Polskiego 42 w Szczecinie na nowe miejsce pod adres: ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin, tel. (0-91) 488-47-37. Na nowym miejscu założono stronę internetową www.spt.pl