Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 10
  • Baner 1 strona startowa

III Walne Zebranie odbyło się 31 marca 2000r. w Pasierbcu koło Limanowej.
Wybrano wtedy władze SPT na drugą kadencję. Przewodniczącym pozostał nadal Jerzy M. Wojciechowski, wiceprzewodniczącym Andrzej Markowski, wiceprzewodniczącym i skarbnikiem Tadeusz Wiesław Bratos, sekretarzem zarządu Ewa Tokarczyk. Członkami zarządu zostali Ewa Maria Gaj, Jan Kołdras i Jadwiga Bąk. Do Komisji Rewizyjnej na przewodniczącego wybrano Edwarda Klentaka, a na członków Jolantę Bartyzel i Krystynę Dydńską-Żerańską. Skład Sądu Koleżeńskiego stanowili Tadeusz Handerek (przewodniczący), Ewa Kuszyk i Grażyna Sołtysik-Rygał (członkowie). Na III Walnym Zebraniu przyznano tytuł Honorowego Członka SPT Jerzemu Lindeckiemu.