Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 10
  • Baner 1 strona startowa

I Walne Zebranie Członków odbyło się 25 kwietnia 1997r. w Poznaniu.
Wybrano wówczas następujące władze SPT. Przewodniczącym został Jerzy M. Wojciechowski. Zastępcą przewodniczącego Andrzej Markowski. Członkami Zarządu zostali: Ilona Buttler, Tadeusz Wiesław Bratos, Janusz Polaczyk, Paweł Horowski i Krystyna Dydańska-Żerańska, Michał Kuszyk, Jerzy Lindecki i Halina Łuś. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Tadeusza Handerka (przewodniczący) Czesława Modzelewskiego i Danutę Adamską (członkowie). Do Sądu Koleżeńskiego natomiast: Marię Sinko, Grażynę Sołtysik Rygał i Wiesława Wielgata.