Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Direction02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 10
 • Baner 1 strona startowa

CAŁKOWITE KOSZTY WYPADKÓW I KOLIZJI DROGOWYCH W POLSCE w 2001 roku
(według danych U.E.)

53779 wypadków (w tym 7080 zabitych osób) to ok. - 23,4 mld zl

To obciążenie każdego mieszkanca Polski rocznie kwotą– 790 zl

(Koszt wypadków drogowych porównywalny jest z suma wydatków na:
obronę narodowa - okolo 7 mld. zł.
ochronę zdrowia - okolo 18 mld. zł)

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Szacuje się, że w przyszłosci w związku z wypadkami drogowymi

 • co 80 Europejczyk zakończy swoje zycie przed 40 rokiem
 • Co 3 w ciągu swojego życia znajdzie sie w szpitalu


PRZYCZYNY POPEŁNIANIA BŁĘDÓW W RUCHU DROGOWYM PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (badania Jadwigi Bąk – ITS 2001 rok)

 • WYSOKA AGRESJA I LĘK
  towarzyszy 63% popełnianych błędów,
 • BRAK DOSTATECZNEJ PODZIELNOŚCI I KONCENTRACJI UWAGI
  towarzyszy 51% popełnianych błędów,
 • NIEDOSTATECZNA INTERNALIZACJA NORM SPOŁECZNYCH
  towarzyszy 35% popełnianych błędów,
 • NISKA SPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA
  towarzyszy 35% popełnianych błedów.

Przed wprowadzeniem w 1974 roku w Polsce badań psychologicznych kierowców zawodowych, w grupie tej zdecydowanie szybciej niż wsród kierowców amatorów wzrastała częstotliwość udzialu w wypadkach drogowych. Po wprowadzeniu okresowych badań kierowców zawodowych nastapił wsród nich najszybszy i trwaly spadek częstotliwości uczestniczenia w wypadkach. Tendencja ta została zahamowana po 1997 roku, to jest po wprowadzeniu przepisu obligujacego kierowce zawodowego do badania psychologicznego tylko jeden raz w zyciu.

SPRAWCY WYPADKÓW, KIEROWCY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH wg kategorii wieku

Wiek Stosunek liczby wypadków do ilosci przejechanych km.
Do 25 lat 1 wypadek co 2 mln km.
25 – 59 lat 1 wypadek co 6 mln km.
60 i wiecej lat 1 wypadek co 2,5 mln km.